1400/07/01  
 
فهرست شرکت ها
ردیفکد عضویتنام کاملنام و نام خانوادگی مدیر عاملاستان شهر تاریخ انقضای عضویتوضعیت عضویت
123010127مهسان فراز تجارت قومسسیده مهشید مقیمی فرسمنانسمنان1401/06/15
223010126پردارشگران تصویر پزشکی کویرحمید شالی ورکانهسمنانسمنان1401/06/08
323010125فناور همراه هوشمند افقرحیمه حقوقیسمنانسمنان1401/06/07
423010006شید افزار رایانهمهسان نیریسمنانسمنان1401/06/05در حال تمدید
523010123هوشمند آرمان همارهمهدی اخلاقیسمنانسمنان1401/06/02
623010124شناسایی هوشمند الگوهای بصری شرق قومسحسین خسرویسمنانشاهرود1401/06/02
723010122پیشگامان صنعت ویستهَممحمد باباخانیسمنانشاهرود1401/06/01
823010121برخط سازان اطلاعات یوزمحمدحسین سعیدیسمنانسمنان1401/05/31
923010120آریاپردازکومشجمال رهبرسمنانسمنان1401/03/19
1023010003 پایا رایانه سمنان حسین طاهردوستسمنانسمنان1401/02/31
1123010119گردشگری بر خط صد دروازهملیحه سادات موسوی سنگدهیسمناندامغان1400/11/17
1223010108 فناوری اطلاعات پندار کویرایمان بهرامی سمنانسمنان1400/10/04
1323010118دانش سامانه تامین افق نوآور دستانطاهره عمادیسمنانشاهرود1400/09/30
1423010008جوان اندیشان پویای قومسناصر محمودیتهران1400/08/25
1523010117 تحلیلگران عصر قومسسعید نصیریسمنانسمنان1400/08/19
1623010115داده گستر عصر نوینسید ایمان میریسمنانسمنان1400/07/16
1723010116فیدار داده نگر ایرانیانمحسن رضوانیسمنانشاهرود1400/07/16
1823010114امن گستر رایا دژمجید ذوالفقاریسمنانسمنان1400/06/05منقضی شده
1923010113کومشیان پارت پیشرفتهبهنام غیاث الدینسمنانسمنان1400/03/17منقضی شده
2023010112فن آوران نوین ارتباطات آترینا مرضیه رجب پورسمنانسمنان1399/12/21منقضی شده
اعضای سازمان